Một người phụ nữ đi dưới mưa bên ngoài Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) ở khu tài chính ở hạ Manhattan trong đợt bùng phát bệnh do coronavirus (COVID-19) ở New York, ngày 13 tháng 4 năm 2020.Andrew Kelly | Sam Stovall của ReutersCFRA cho biết việc bán tháo trên thị trường dường như còn đi vào phía giảm điểm, vì nó kéo trở lại từ mức tăng nhanh chóng 45%. "Nó có thể giảm 5% đến 10% so với mức đỉnh ngày 8/6", nói Stovall, chiến lược gia đầu tư chính và là nhà lịch sử thị trường nổi tiếng với những phân tích về các xu hướng trong quá khứ.
nhà hàng tại đây
công viên
click xem thêm macbook