Kai Pfaffenbach | Reuters (Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC Pro) Không có gì bí mật khi Phố Wall đã nhanh chóng nhận ra rằng các cổ phiếu như Chipotle, Amazon và Facebook đại diện cho một cách khả thi để chơi giao dịch mua bán tại nhà vào mùa xuân và có vai trò dẫn đầu Nasdaq Composite lên mức cao kỷ lục mới trước S&P 500 hoặc Dow Jones. Nhưng những tháng mùa hè và sự thay đổi trong các quy tắc coronavirus đã tạo ra một sự thay đổi về vị trí dẫn đầu thị trường, đe dọa sẽ kiềm chế hoạt động mua bán tại nhà để ủng hộ một nhóm cổ phiếu khác. nền kinh tế Hoa Kỳ rộng lớn hơn - hiện đã trở lại trong ánh đèn sân khấu.
Tin tức nhé
sổ số tại đây nhé
xem thêm nhà máy