Nora Tam | Bưu điện Hoa nam Buổi sáng | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro.) Goldman Sachs lạc quan về ô tô điện và người dẫn đầu trong lĩnh vực này, Tesla.
Bạn trẻ
giá vàng nghe bạn
click vào trang sức nghe bạn