Jim CramerScott Mlyn | CNBC (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro.) Cổ phiếu của nhà bán lẻ trực tuyến Wayfair đã tăng vọt vào thứ Ba sau khi Piper Sandler tăng mục tiêu giá cổ phiếu và Jim Cramer của CNBC nói rằng việc thay đổi hành vi của người tiêu dùng trong đại dịch đã "giải cứu" công ty. cổ phiếu tăng hơn 12% và hiện đã tăng hơn 100% tính đến thời điểm hiện tại.
click xem thêm dây chuyền tại đây
vào xem thêm xí nghiệp tại đây nhé
xe du lịch