Một gói Amazon Prime.Andrew Harrer | Bloomberg | Người đóng góp (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC PRO.) Các nhà giao dịch đang tìm kiếm lợi thế trong mùa thu nhập sắp tới nên đặt cược vào kết quả tốt hơn mong đợi từ Amazon, Netflix và Boeing thông qua thị trường quyền chọn, theo chiến lược gia của Goldman Sachs.
đời sống tại đây
nhà máy nghe
xí nghiệp