Nelson Peltz phát biểu tại hội nghị Delivering Alpha 2019 ở New York vào ngày 19 tháng 9 năm 2019.Adam Jeffery | CNBCT Câu chuyện này chỉ là những người đăng ký CNBC Pro. Giám đốc điều hành củarian Partners, Nelson Peltz nói với CNBC hôm thứ Năm rằng ông nghĩ rằng cổ phiếu có thể tăng cao hơn và các nhà đầu tư nổi tiếng khác đang quá bi quan về cơ hội cho vắc-xin.
apply watch
click vào Tài chính tại đây
vào đây bạn nha