Lối vào từ thang máy, được thiết kế giống đường hầm dẫn vào sân vận động, được chụp tại văn phòng DraftKings mới ở Boston vào ngày 25 tháng 3 năm 2019.David L. Ryan | The Boston Globe thông qua Getty ImagesStocks như Zoom Video, Teladoc Health và Amazon là một trong những hoạt động tốt nhất của năm nay khi chúng tận dụng lợi thế của những người ở nhà trong đại dịch coronavirus. Nhưng một cổ phiếu khó có khả năng xảy ra cũng đã tăng mạnh trong thời gian rất ngắn: DraftKings. Cổ phiếu củaraftKings đã tăng hơn 100% kể từ cuối tháng 4, khi công ty niêm yết cổ phiếu thông qua việc sáp nhập với Diamond Eagle và SBTech. Việc sáp nhập giữa ba công ty được công bố vào tháng 12 năm 2019 và khiến cổ phiếu của Diamond Eagle tăng 80% từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 24 tháng 4, khi việc sáp nhập đóng cửa. Dưới đây là những gì đằng sau quá trình chạy và liệu nó có thể tiếp tục.
xem Thế giới
đi đến tại đây
click vào vòng đeo tay