Dưới đây là một số 'ý tưởng tốt nhất' dành cho giới hạn nhỏ năm 2020 từ Stephens, người có thành tích vững chắc

Công ty đầu tư Stephens đã khởi động năm mới bằng cách tung ra 'những ý tưởng tốt nhất' của mình, một danh sách các cổ phiếu vốn hóa nhỏ thường đánh bại thị trường. Nhóm 30 cổ phiếu đến từ mỗi nhóm ngành của Stephens chọn một cổ phiếu trong năm. Stephens bắt đầu danh sách những ý tưởng hay nhất của mình vào năm 2006. Kể từ đó, danh sách này có lợi nhuận gộp hàng năm là 10,9%, trong khi Russell 2000 đạt 8,2%. Danh sách này tiếp tục hoạt động mạnh mẽ vào năm ngoái. Một danh mục đầu tư giả định có trọng số bằng nhau về các ý tưởng tốt nhất của Stephens cho năm 2019 sẽ vượt trội hơn Russell 2000, tăng 26,6% so với 25,5% cho chỉ số đầy đủ.