Thế hệ Z sắp gia nhập lực lượng lao động, nhưng họ phải đối mặt với những thách thức chưa từng có. Đại dịch Covid-19 đã phá hủy nền kinh tế và buộc hàng triệu người phải nộp đơn thất nghiệp. Những người vẫn đang lấy bằng cũng phải đối mặt với sự không chắc chắn vì nhiều trường đại học đã không đưa ra các bước hành động rõ ràng để trở lại lớp học. Bài kiểm tra này tập trung vào các xu hướng hiện tại và các cơ hội làm việc xung quanh. Làm bài trắc nghiệm này, được tạo bởi Next Gen Personal Finance, một tổ chức phi lợi nhuận cam kết mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục tài chính cá nhân cho tất cả mọi người. ĐĂNG KÝ: Money 101 là một khóa học 8 tuần để tự do tài chính, được gửi hàng tuần đến hộp thư đến của bạn. KIỂM TRA: Nếu bạn đầu tư 500 đô la vào năm 2010 theo lời khuyên của Warren Buffett, đây là số tiền bạn có bây giờ thông qua Phát triển với Acorns + CNBC. Tiết lộ: NBCUniversal và Comcast Ventures là những nhà đầu tư vào Acorns.
điện máy xanh tại đây nhé
Sức khỏe tại đây
cục sạc