Giám đốc điều hành Amazon Jeff BezosAlex Wong | Getty Images Đây là sổ ghi chép hàng ngày của Mike Santoli, nhà bình luận thị trường cấp cao của CNBC, với những ý tưởng về xu hướng, chứng khoán và số liệu thống kê thị trường. Xu hướng thịnh hành được kéo dài và mọi người đều có thể nhìn thấy nó. Công nghệ hóa mọi thứ, phát triển theo giá trị, ở nhà hơn là đi chơi, lớn hơn nhỏ. Và do đó, cuộc biểu tình nhẹ ngày hôm nay được dẫn dắt bởi các khu vực không có trên thị trường có lẽ được coi là một động thái đảo chiều khá cơ học sau hơn một tháng khi các bộ phận tài chính / chu kỳ của thị trường đã thoái lui và tăng trưởng vốn hóa lớn. mang các chỉ số.
Hài
iphone
cục sạc