Sir Richard Branson đứng trên sàn của Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) trước khi Virgin Galactic (SPCE) giao dịch tại New York, Hoa Kỳ, ngày 28 tháng 10 năm 2019.Richard Branson Virgin Galactic IPO NYSE (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC PRO .) Morgan Stanley gợi ý rằng liên doanh du lịch vũ trụ Virgin Galactic nên huy động vốn mới, trong trường hợp kế hoạch bắt đầu các chuyến bay thường xuyên của công ty bị trì hoãn. Nhà phân tích Adam Jonas của Morgan Stanley cho biết: “Các nhà đầu tư có thể muốn SPCE mở rộng tính thanh khoản sẵn có như một vấn đề quản lý rủi ro và vận hành hợp lý”.
thời sự tại đây nha
Pháp luật
vào xem thêm ninh thuận nhé