Người mua sắm và người đi bộ đi qua trước cửa hàng Foot Locker trên Phố đi bộ Thứ ba ở Santa Monica, California.Patrick T. Fallon | Bloomberg | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro.) Trong một thế giới biến mất lợi nhuận do nền kinh tế suy thoái, các nhà đầu tư đang tuyệt vọng để tìm cổ phiếu có cổ tức đáng tin cậy. Nhưng họ phải cẩn thận. Một số sản lượng này là quá tốt để trở thành sự thật. Dưới đây là những công ty có rủi ro trả cổ tức cao nhất, theo Morgan Stanley.
vào xem nhà nhờ nghe bạn
apply watch tại đây
công viên tại đây nhé