Tin Tức

A collection of 788 posts

Tin Tức

Sanders dẫn đầu cuộc bỏ phiếu sơ bộ của đảng Dân chủ ở New Hampshire chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa, cuộc thăm dò của NBC News / Marist cho thấy

Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (I-VT), phát biểu trong sự kiện của ông tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Nashua vào ngày 13 tháng 12 năm 2019 ở Nashua, New Hampshire. Scott Eisen | Theo một

  • khanh le