Cari Gundee đạp xe tập thể dục Peloton tại nhà riêng vào ngày 06 tháng 4 năm 2020 ở San Anselmo, California.Ezra Shaw | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro.) Tiến bộ công nghệ đã kéo dài trong suốt thập kỷ qua, nhưng cuộc khủng hoảng coronavirus đã thúc đẩy một số khía cạnh của tiến bộ kỹ thuật số, theo William Blair. Công ty Phố Wall cho biết các công ty trong lĩnh vực internet đang sẵn sàng hưởng lợi từ việc áp dụng một số công nghệ nhất định nhanh hơn dự kiến trong thời kỳ đại dịch. Nhà phân tích công nghệ William Blair, Bhavan Suri, cho biết: "Trên nhiều ngành dọc được bao phủ trong không gian internet, phần lớn các nhóm quản lý cảm thấy coronavirus có khả năng thúc đẩy sự chuyển dịch tổng thể từ công nghệ ngoại tuyến sang trực tuyến", nhà phân tích công nghệ William Blair, Bhavan Suri cho biết trong một lưu ý cho khách hàng .
cần thơ bạn nhé
cửa hàng bạn nha
Tin tức nghe bạn