[Luồng dự kiến bắt đầu lúc 4:30 chiều. ET. Vui lòng làm mới trang nếu bạn không nhìn thấy trình phát bên dưới tại thời điểm đó.] Chúng tôi đã học được gì về coronavirus và chúng tôi vẫn cần tìm hiểu điều gì khẩn cấp nhất? Meg Tirrell nói chuyện với nhà virus học Angela Rasmussen của Đại học Columbia trên "Healthy Returns: The Path Forward "Thứ Tư, ngày 24 tháng 6 lúc 4: 30p ET. Gửi câu hỏi bằng cách sử dụng # HealthyReturns.Để có thêm thông tin chi tiết độc quyền từ các phóng viên và diễn giả của chúng tôi, hãy đăng ký bản tin Healthy Returns của chúng tôi để nhận thông tin mới nhất về hộp thư đến của bạn hàng tuần. Và để ngồi ở hàng ghế đầu tại Sự kiện CNBC, bạn có thể nghe trực tiếp từ các giám đốc điều hành, nhà đổi mới, nhà lãnh đạo và những người có tầm ảnh hưởng có tầm nhìn xa trên sân khấu trong "The Keynote Podcast." Nghe ngay bây giờ, dù bạn nhận được podcast của mình.
vào xem laptop bạn nha
click vào máy bơm
công viên nghe